Hur fungerar EU?
  • EU-grundlagen

    med Lissabonfördraget

Läs mer om sidans projekledare Om Anders Erkeus

med stöd av Sveriges regering genom Mp Stockholms Stad, ABF och Tankesmedjan Cogito.

Bruksanvisning

Välkommen!

Du är nu anmäld som skribent på eusverige. Du kan skriva kommentarer, ta del i diskussioner och skriva övergripande texter.

Välkommen!

Du är nu anmäld som användare på eusverige, och kan skriva kommentarer och ta del i diskussioner.

Glömt lösenordet?

Har du glömt ditt lösenord? Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi ett mail med instruktioner till dig om hur du kan sätta ett nytt lösenord.eller

Mina inställningar

Om migÄndra lösenord


Lämna dessa fält tomma ifall lösenordet inte ska ändras.Logga in

Om du har en inloggning kan du bidra aktivt till sajten genom att skriva kommentarer med mera. Fyll i dina användaruppgifter, eller anmäl dig som ny användare nedan.

Befintlig användareNy användareLaddar...


Laddar lagtexten...

anders erkeusJag heter Anders Erkéus och är projektledare för denna webbsida.  Jag är utbildad civilingenjör och har också läst socialantropologi. Karriärmässigt har jag sedan banat mina egna vägar.  Jag har drivits av en ambition att medverka till ett demokratiskt effektivt samhälle med kreativa och ansvariga medborgare. Jag har ett starkt rättsmedvetande, som motsvaras av en vilja att skapa goda organisations- och samarbetsformer, i vilka människor kan växa och organisationerna vara hjälpmedel för detta.  Mina arbetsfält har varit och är musik och politik. 

 På musikområdet har jag mest arbetat pedagogiskt, och utvecklat musikinstrument och samspelsformer med sikte på att väcka skaparlust och öva samspelsförmåga, oavsett deltagarnas förkunskaper. Jag är medförfattare till en välspridd bok på området, och har en egen uppdaterad version på gång. Därtill uppträder jag ibland med experimentell musik.  Se min sajt soundwell. com, där jag också säljer specialinstrument och ljudeffekter. Håller på att samla mina övriga göranden på nätet på sajten erkeus.se.

  På politikområdet har det på liknande sätt handlat mycket om utveckling av effektiva organisationsformer, en ambition som jag också drivit i andra sammanhang, i en bostadsrättsförening och i ett pilotprojekt med en kooperativ hyresrättsförening.  Jag har varit med och byggt organisationerna för mp i Stockholms Stad och mp-länets landstingsorganisation, suttit i stadgeutredning för SABO (allmännyttans riksorganisation) och medverkat i utformning av kooperativa hyresrättslagen. Internationellt har jag bland annat varit kontaktperson till de Gröna i USA, jobbat som internationell sekreterare i riksdagen, och varit konsult till en alleuropeisk organisation av progressiva eukritikska organisationer.

 Jag engagerade mej i EU-frågor och EU som institution 1992, och kunde då betraktas som en EU-kritiker, men det betydde i mitt fall inte att jag var en "nejsägare". Jag är en obotlig förbättrare. Mitt intresse bestod och består primärt i att söka finna ut hur ett hållbart effektivt  internationellt samarbete skulle kunna se ut, ett samarbete som måste förena folklig legitimitet med framtidsinriktad handlingskraft. Jag betraktar det nuvarande EU-samarbetet som ett banbrytande heroiskt försök att samla en kontinental kraft inför framtida stora frågor, som jag dock tycker behöver nya perspektiv och strukturer för att förena effektivitet och förankring framåt. Och jag tycker den relativa okunskapen om hur EU fungerar som råder i Sverige och övriga EU-länder är olycklig och faktiskt på sikt farlig för demokratin. Långsiktigt stabila politiska system kräver ett samtycke från medborgarna som bygger på verklig kunskap om hur man styrs.

Jag ser arbetet med denna webbsida som ett verktyg för detta medvetandegörande om hur vi styrs, att kunna följa och förstå grunden för dagens politiska händelser och veta hur man gör sej hörd. Diskussionsarean som finns i anslutning till grundlagstexterna här, och de debattartiklar som är samlade är till för att sätta igång ett kreativt och insatt tänkande kring EU:s framtid och därför för Sverige. För vi lever i EU-Sverige.

För att säkra objektiviteten i de beskrivande delarna har jag stämt av med professorn i EU-rätt i Uppsala, Carl-Fredrik Bergström. Jag har också haft kontakt med EU-ansvariga på flera fackföreningar.  Jag tar gärna emot kommentarer kring arbetet och de beskrivande texterna.

Och jag kommer som sagt gärna och berättar om alla finesserna på sajten och hur man kan använda den, Och diskuterar EU och demokratin allmänt om ni vill.

goda hälsningar

Anders

admin-at-eusverige.se

Dra strecket uppåt eller nedåt!

Sök artikel i lagtexten med känt nummer

Hänvisning