Hur fungerar EU?
  • EU-grundlagen

    med Lissabonfördraget

Läs mer om sidans projekledare Om Anders Erkeus

med stöd av Sveriges regering genom Mp Stockholms Stad, ABF och Tankesmedjan Cogito.

Bruksanvisning

Välkommen!

Du är nu anmäld som skribent på eusverige. Du kan skriva kommentarer, ta del i diskussioner och skriva övergripande texter.

Välkommen!

Du är nu anmäld som användare på eusverige, och kan skriva kommentarer och ta del i diskussioner.

Glömt lösenordet?

Har du glömt ditt lösenord? Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi ett mail med instruktioner till dig om hur du kan sätta ett nytt lösenord.eller

Mina inställningar

Om migÄndra lösenord


Lämna dessa fält tomma ifall lösenordet inte ska ändras.Logga in

Om du har en inloggning kan du bidra aktivt till sajten genom att skriva kommentarer med mera. Fyll i dina användaruppgifter, eller anmäl dig som ny användare nedan.

Befintlig användareNy användareLaddar...


Laddar lagtexten...

Om EU-Sverige webbsidan

svensk flagga+ eu-flaggaDenna webbplats är till för att tydliggöra grunderna för hur Sverige styrs och fungerar i dag, när större delen av lagar och förordningar kommer från EU-systemet. Med utgångspunkt i den styrande EU-grundlagen och texter av insatta personer är webbsidan också  ett forum för diskussioner om framtida vägval för Sverige och Europa. Därtill vill projektet underlätta ett deltagande i den pågående politiska processen, via ingångar till ställen där man kan påverka.

Projektledare är Anders Erkéus, med programmeringsstöd av olika programmerare. Grunden var internetverktyg som togs fram i ett projekt med att tydliggöra den EU-konstitution som sedemera nedröstades. Detta gjordes i samverkan med mp Stockholm med regeringspengar från dåvarande EU-2004-kommittén. Första etappen med synliggörande av nu gällande fördragstext (efter Lissabonfördragets uppdateringar) skedde med pengar från regeringen via Folkbildningsrådet och ABF, med programmeringsstöd av Oscar Campbell. Det fortsatta arbetet (debatt- och diskussionsmöjligheterna mm) gjordes i samverkan med tankesmedjan Cogito, med regeringsstöd via Ungdomsstyrelsen, inom ramen för ett projekt med namn Mot Framtidens Europa. Med programmering har här Johan Ström och Bengt Lundberg bistått. Kommentarer, tips och frågor mottages tacksamt till admin[ at] eusverige.se. OBS. Texterna är tagna från de officiella källorna men sajten har ingen officiell status och  kan inte användas juridiskt. EU:s egna versioner  finns länkade för referens.

Tyvärr  var ingen av  de inblandade institutionerna intresserad av att ta långsiktigt ansvar för webbsidan, varför den fortfarande hanteras av Anders Erkéus , som också erbjuder föredrag och workshops kring den.  Det vore bra om någon lämplig institution/organisation går in och tar det långsiktiga ansvaret. Hör av er, kring det och kring föredrag, till admin@eusverige.se

------------------------------------------------------------------------------------------------

Grundlagsdokumenten är  gjorda så läsbara som Internet tillåter. Till exempel visas refererade stycken i EU-grundlagen parallellt med dem som hänvisas ifrån, i en särskild spalt, så att man kan läsa en löpande text utan att bläddra. Därtill finns ett avancerat system som hela tiden visar var man är i dokumenten när man rör sej runt, vilket avsnitt och vilken rubrik man befinner sej under.  Därtill finns ett graderat textsöknigssystem, som visar träffar i rubriker före träffar i löpande text, för att man ska hitta de mest relevanta styckena lättare. Slutligen kan man leta upp artiklar i lagtexten som man känner numret på.

Under "Sverige i EU" finns också några intressanta ingångar till grundlagstexten samlade som "Heta fördragstexter" med mera.

Samma funktioner som ovan  finns tillgängliga i den kommenterbara avdelningen, (under "Diskutera" ) där alla kan delta i framtidsdebatten, om man anmäler sej.   Tydliga kartor över hur besluten går, med direkta länkar till EU självt för information (under "Hur besluten går")  och påverkan (under "Påverka politiken") kompletterar.

Som en annan ingång till framtidsdebatten finns under "Diskutera" ett antal längre debattinlägg av inbjudna författare, som uppmanats att ta fram visioner för hur man vill ha ett framtida Europa. Dessa övergripande texter kan  också kommenteras av alla besökare.

Nyheter när det gäller EU:s verksamhet och en del allmänna europafrågor kan nås via ett antal länkar till kvalificerade bevakare under "Vad händer?" i menyn.

Dra strecket uppåt eller nedåt!

Sök artikel i lagtexten med känt nummer

Hänvisning